Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Latinske betegnelser - Tyskholdet.dk

Latinske betegnelser

adjektiv tillægsord
adverbial biled
adverbium biord
akkusativ genstandsform
aktiv handleform
appellativ fællesnavn
artikel kendeord
demonstrativ pronomen påpegende stedord
determinativ bestemmelsesled/-ord
finit form sætningsdannende form
genitiv ejefald
genus køn
hypotakse underordning
imperativ bydemåde
imperfektum datid
indirekte objekt hensynsled
infinit form form ikke sætningsdannende
infinitiv navneform
interjektion udråbsord
interrogativt pronomen spørgende stedord
kasus fald/bøjningsform
komparation gradbøjning
komparativ 2./højere grad
konjunktiv forestillende måde / ønskemåde
konsonant medlyd
modalverbum mådeudsagnsord
morfologi bøjnings- og orddannelseslære
neutrum intetkøn
nominativ nævnefald
numerus tal
objekt genstandsled
optativ ønskemåde
passiv lideform
perfektum førnutid
perfektum/præteritum participium kort/datids tillægsform
pluralis flertal
pluskvamperfektum førdatid / førfortid
possessivt pronomen ejestedord
pronomen stedord
proprium egennavn
prædikativ omsagnsled
præfiks forstavelse
præposition forholdsord
præsens participium lang tillægsform
præsens nutid
præteritum datid
refleksivt pronomen tilbagevisende stedord
relativt pronomen henførende stedord
semantik betydningslære
singularis ental
subjekt grundled
substantiv navneord
suffiks afledningsendelse
superlativ højeste grad
syntaks sætningslære
tempus tid
verbal udsagnsled
verbum udsagnsord

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: