Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Tyske navneord og deres køn - Tyskholdet.dk

Tyske navneord og deres køn

Når du snakker dansk kan du “høre det”, når der skal en eller et foran et navneord. Det skyldes, at du har hørt dansk siden du blev født. På tysk kan du dog nok ikke høre, om der f.eks. skal der, die eller das foran et bestemt navneord i ental. Derfor har du brug for nogle regler, som kan hjælpe dig.

Første mulighed er, at du slår op i en ordbog hver gang du finder et tysk navneord, som du ikke kan huske kønnet på. Sådan har tyskerne lært kønnene: De kan dem så at sige udenad! Det kræver dog at du skal snakke, læse og skrive meget tysk. Lad os derfor se på en anden mulighed, som du kan gå igang med!

 

Like os på Facebook :)

 

1) Bestemmelse af køn på tyske navneord på baggrund af ordets betydning

Du kan bestemme kønnet på et tysk navneord vha. navneordets betydning.

F.eks. er en mand selvfølgelig maskulinum, dvs. maskuline væsner har hankøn på tysk. Vejrtilstande er på tysk også ofte maskulinum: Der Sturm (stormen), der Regen (regnen) osv. Også årstiderne, verdenshjørnerne, de fleste dyr og tidsbetegnelser som morgen/aften/eftermiddag har hankøn på tysk.

Kvindelige væsner og tyske navneord som slutter på -in har hunkøn på tysk.

Metaller og bogstaver har “intetkøn” på tysk.

2) Bestemmelse af køn på tyske navneord på baggrund af ordets form

Du kan også på ordets form se, at et substantivet har hankøn.

Substantiver som danner stammen på et verbum og/eller består af stammen på et verbum + endelsen -er har hankøn på tysk. Ligeledes har tyske navneord, som ender på -ismus-or-m-ig eller -ling hankøn.

Tyske substantiver med endelserne -e, -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung, -cht og -ft har hunkøn.

Navnemåde har altid intetkøn på tysk. Ligeledes har tyske substantiver, som starter på Ge- og tyske substantiver, som ender på -chen, -lein, -nis, -tum, -ma, -o, -al, -um eller -ment intetkøn på tysk.

 

 

 

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

 

%d bloggers like this: