Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Verber - fra aktiv til handlingspassiv - Tyskholdet.dk

Verber – fra aktiv til handlingspassiv

Fra aktiv til handlingspassiv 

Når man vil ændre aktiv til handlingspassiv, skal man gøre følgende:

  • akkusativobjektet bliver til det nye subjekt
  • subjektet undlades eller indsættes med “von” plus dativ
  • verbet bliver bøjet i participium II og vi skal bruge hjælpeudsagnsordet werden i sin konjungeret form

Eksempel for de forskellige tider

aktiv handlingspassiv
Nutid Jemand verletzt den Jungen. Der Junge wird (von jemandem) verletzt.
Førnutid Jemand hat den Jungen verletzt. Der Junge ist (von jemandem) verletzt worden.
Datid Jemand verletzte den Jungen. Der Junge wurde (von jemandem) verletzt.
Plusquamperfekt Jemand hatte den Jungen verletzt. Der Junge war (von jemandem) verletzt worden.
Futurum I Jemand wird den Jungen verletzen. Der Junge wird (von jemandem) verletzt werden.
Futurum II Jemand wird den Jungen verletzt haben. Der Junge wird (von jemandem) verletzt worden sein.

Særheder, som du skal have styr på

  • Det er altid udelukkende akkusativobjektet som bliver til det nye subjekt!
  • Også aktivsætninger som ikke indeholder et objekt kan skiftes til passiv. Denne form for passiv kaldes på tysk upersonligt passiv og vi benytter os f.eks. af pronomenet es for at skifte fra aktiv til upersonligt passiv. Eksempel: Wir sprachen viel (aktiv) -> Es wurde viel gesprochen (passiv)

 

Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: