Passiv bruges i tysk til at betone en handling eller en tilstand. Når man bruger passiv til at betone en handling kalder man det også for handlingspassiv. Når man bruger passiv til at betone en tilstand kalder man det også for tilstandspassiv.
Hvem eller hvad der har forårsaget en tilstand er ikke længere vigtigt.
Ein Junge wurde angegriffen. Er ist verletzt.
Handlingspassiv anvendes, når vi vil betone en handling – hvad sker der? Hver eller hvad der udfører handlingen er ikke længere så vigtigt – ofte er ligefrem ukendt.
Ein Junge wurde angegriffen.
Tilstandspassiv anvendes, når vi vil beskrive en tilstand som følge af eller bare efter en handling.
Er ist verletzt. (Drengen blev tidligere angrebet, derfor er han nu såret)
Lad os først se på handlingspassiv. Man tager subjektet og tilføjer en form af verbet werden plus evtl. et objekt og plus participium II.
Eksemplarisk sætning i handlingspassiv
Nutid Der Junge wird verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt worden.
Datid Der Junge wurde verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt worden.
Futurum I Der Junge wird verletzt werden.
Futurum II Der Junge wird verletzt worden sein.

Eksemplarisk sætnings med tilstandspassiv
Nutid Der Junge ist verletzt.
Førnutid Der Junge ist verletzt gewesen.
Datid Der Junge war verletzt.
Plusquamperfekt Der Junge war verletzt gewesen.
Futurum I Der Junge wird verletzt sein.
Futurum II Der Junge wird verletzt gewesen sein.
  • verber hvis form i perfekt dannes med verbet sein
  • refleksive verber
  • øvrige verber uden akkusativobjekt

%d bloggers like this:
Tyskholdet.dk | Verber - transitive og intransitive tyske verber - Tyskholdet.dk

Verber – transitive og intransitive tyske verber

Her skal vi kigge på forskellene mellem transitive og intransitive tyske verber.

På tysk kan vi nemt finde de transitive verber. De tyske transitive verber er nemlig alle verberne som råder over et akkusativobjekt (spørg wen eller was). Eksempel: Simon beobachtet einen Lastwagen. –> etwas beobachten er det transitive udsagnsord. Vi kan bruge de transitive udsagnsord til at danne passiv med. Dette sker ved, at akkusativobjektet bliver til det nye grundled/subjekt. Eksempel: Ein Lastwagen wird beobachtet.


De refleksive verber hører blandt andre til de intransitive verber! De intransitive verber er alle verberne, som bruges uden akkusativobjekt (spørg wen eller was). De intransitive tyske verber kan vi som regel ikke benytte os af, når vi vil danne passiv.

Nogle verber kan både være transitive og intransitive. For disse verber gælder: Afhængigt af verbets betydning i en sætning, kan verbet både være transitivt og intransitivt. Eksempel: Ein Auto fährt auf der Autobahn entlang –> her er fahren et intransitivt verbum. Das Auto fährt eine Familie nach Dänemark –> her er fahren et transitivt verbum.


Tilbage til: Online tysk kursus i tysk grammatik!

Skrevet af Linnart Felkl fra Kontakt Tyskland

%d bloggers like this: